SMSS  ระบบสนับสนุนการบริหารการจัดการสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
 
 
อำเภอเมือง อำเภอโนนสัง อำเภอศรีบุญเรือง
39010011-โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 39010104-โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 39010145-โรงเรียนบ้านทรายมูล
39010020-โรงเรียนบ้านนาเลิง 39010116-โรงเรียนบ้านค้อ 39010170-โรงเรียนโนนคูณวิทยา
39010022-โรงเรียนร่มเกล้า   39010206-โรงเรียหนองแกสระแก้ววิทยา
39010072-โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์   39010210-โรงเรียนดอนปอวิทยา
     
ข่าว/ประชาสัมพันธ์    
ไฟล์สำหรับเพิ่มหรือแก้ไขบุคลากรในโรงเรียน (ระบบนี้จะเป็นคนละส่วนกับ AMSS++) ดาวน์โหลดทีนี่ แล้วให้ส่งมาที่ nb1dlict@gmail.com

 

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา :: Smart School

โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ถนนอุดรธานี-เลย ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000

โทร.042-312659 แฟกซ์ 042-311660